ข่าวประชาสัมพันธ์

 

***ประกาศผลการเรียนกลางภาค 1/2555

 

 

 

 

 

 

เพื่อความปลอดภัย คลายความเป็นห่วง

โรงเรียนพระกุมารศึกษา

ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

และเทศบาลอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

ทำความสะอาดเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของ

โรคมือเท้าปาก

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555

ภาพกิจกรรม

 

 

 

ตรวจสุขนักเรียน และครู ประจำปี 2555

 

 

อ่านเพิ่มเติม